Webseminarium ”Koll På Läkemedel” 30 November

För många läkemedel – En del av problemet

Det är allt för sällan att läkemedel sätts ut, tas bort, avslutas. Istället adderas bara nya med de risker det medför.
Felaktig läkemedelsanvändning beräknas kosta 10-20 miljarder kronor per år, det här är en del av det problemet.
Varför ser det ut så här? Vad görs åt det? Och vad borde göras åt det?

Arrangör: Koll på läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och Apoteket för bättre läkemedelsbehandling till äldre.

Medverkande 

Andreas Rosenlund, samtalsledare, tidigare kommunikationsdirektör Kronans Apotek

Liza di Paolo-Sandberg– Förbundsordförande i SKPF Pensionärerna

Claes Lundgren, som skrivit boken FASUT som beskriver hur förskrivare kan utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling. Claes är specialist i allmänmedicin och företagshälsovård samt diplomerad i palliativ medicin.

Louise Skalin, chefsfarmaceut Apoteket, apotekare

Thony Björk, sakkunnig läkemedelsfrågor SPF seniorerna. Tidigare bland annat kommunikationsdirektör på Apoteket, apotekare

Inger Ros, styrelseledamot i PRO, tidigare bland annat ordförande i Riksförbundet HjärtLung

Aase Wisten, sakkunnig vård och omsorg SPF seniorerna, med.dr och specialist i geriatrik. Tidigare arbetat på Sunderby sjukhus i Luleå och som universitetslektor på läkarprogrammet vid Umeå universitet

Liked this post? Follow this blog to get more. 

Reviews

100 %

User Score

2 ratings
Rate This

Leave your comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *